რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-17072024 17.07.2024
27.07.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-17072024

ბოლო განახლება: 17.07.2024

 • გამოგზავნილია

  17.07.2024

გამოგზავნილი
US-GE-16072024 16.07.2024
27.07.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-16072024

ბოლო განახლება: 16.07.2024

 • გამოგზავნილია

  16.07.2024

გამოგზავნილი
US-GE-12072024 12.07.2024
23.07.2024 16.07.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-12072024

ბოლო განახლება: 17.07.2024

 • გამოგზავნილია

  12.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.07.2024

ჩამოსული
US-GE-10072024 10.07.2024
20.07.2024 16.07.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-10072024

ბოლო განახლება: 17.07.2024

 • გამოგზავნილია

  10.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.07.2024

ჩამოსული
US-GE-08072024 08.07.2024
18.07.2024 14.07.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08072024

ბოლო განახლება: 14.07.2024

 • გამოგზავნილია

  08.07.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  13.07.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  14.07.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  14.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.07.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.07.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.07.2024

ჩამოსული
US-GE-03072024 03.07.2024
13.07.2024 08.07.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03072024

ბოლო განახლება: 10.07.2024

 • გამოგზავნილია

  03.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.07.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.07.2024

ჩამოსული
გამოგზავნილი
US-GE-17072024 17.07.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.07.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-17072024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.07.2024

გამოგზავნილი
US-GE-16072024 16.07.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.07.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-16072024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.07.2024

ჩამოსული
US-GE-12072024 12.07.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
23.07.2024 16.07.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-12072024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.07.2024

ჩამოსული
US-GE-10072024 10.07.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
20.07.2024 16.07.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-10072024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.07.2024

ჩამოსული
US-GE-08072024 08.07.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
18.07.2024 14.07.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08072024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.07.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  13.07.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  14.07.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  14.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.07.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.07.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.07.2024

ჩამოსული
US-GE-03072024 03.07.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
13.07.2024 08.07.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03072024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.07.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.07.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.07.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.07.2024

news
Pinduoduo - თანამშრომლობა ინექს გრუპთან

პირდაპირი გადაზიდვები Pinduoduo-დან საქართველოში ინექს გრუპის საშუალებით!

ინექს გრუპმა ცნობილ ჩინურ ინტერნეტ მაღაზია Pinduoduo-სთან პირდაპირი თანამშრომლობა დაიწყო, რაც Pinduoduo-დან გამოწერის პროცესს კიდევ უფრო მარტივსა და შეღავათიანს ხდის!

⚫ Pinduoduo-დან გამოწერისას თქვენ აღარ გჭირდებათ ინექსის საიტიდან ჩინური მისამართების გადაკოპირება. აპლიკაციაში პირდაპირ დაგხვდებათ ინექსის ფილიალების ჩამონათვალი.

⚫ თქვენ მიერ გამოწერილ ნივთებს არ დასჭირდება დეკლარირება.

⚫ ისარგებლებთ ტრანსპორტირების განსაკუთრებული ტარიფებით. 1 კგ - 10.5$ (საჰაერო გადაზიდვისას); 1 კგ - 4.5$ (საზღვაო გადაზიდვისას)

  გადმოწერეთ Pinduoduo-ს აპლიკაცია: 

 

IOS         

Android  

 

 

  გაეცანით ინსტრუქციებს: 

 

⚫  როგორ დავრეგისტრირდეთ?

 

როგორ დავამატოთ მისამართი და ვიყიდოთ სასურველი ნივთი?

 

იმ შემთხვევაში თუ გინდათ ამანათი მიიღოთ Wolt-ის, Bolt-ის ან Glovo-ს აპლიკაციით თქვენს მისამართზე:

დააფიქსირეთ შეკვეთა Wolt-ის, Bolt Food-ის ან Glovo-ს აპლიკაციაში; 

კომენტარის ველში მიუთითეთ: IG277239 და ამანათის თრექინგი. თრექინგ კოდის ნახვას შეძლებთ Pinduoduo-ს აპლიკაციაში

 

 

 

 

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?