რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-01032024 01.03.2024
09.03.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-01032024

ბოლო განახლება: 01.03.2024

 • გამოგზავნილია

  01.03.2024

გამოგზავნილი
US-GE-28022024 28.02.2024
07.03.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-28022024

ბოლო განახლება: 28.02.2024

 • გამოგზავნილია

  28.02.2024

გამოგზავნილი
US-GE-26022024 26.02.2024
07.03.2024 ------
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-26022024

ბოლო განახლება: 04.03.2024

 • გამოგზავნილია

  26.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  04.03.2024

გამოგზავნილი
US-GE-23022024 23.02.2024
04.03.2024 04.03.2024
ჩამოსულია III ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-23022024

ბოლო განახლება: 04.03.2024

 • გამოგზავნილია

  23.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  27.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.03.2024

 • ჩამოსულია III ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  04.03.2024

ჩამოსული
US-GE-21022024 21.02.2024
04.03.2024 04.03.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-21022024

ბოლო განახლება: 04.03.2024

 • გამოგზავნილია

  21.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  27.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  04.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.03.2024

ჩამოსული
US-GE-19022024 19.02.2024
27.02.2024 24.02.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-19022024

ბოლო განახლება: 26.02.2024

 • გამოგზავნილია

  19.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.02.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.02.2024

ჩამოსული
US-GE-16022024 16.02.2024
24.02.2024 24.02.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-16022024

ბოლო განახლება: 26.02.2024

 • გამოგზავნილია

  16.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.02.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.02.2024

ჩამოსული
US-GE-14022024 14.02.2024
24.02.2024 24.02.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-14022024

ბოლო განახლება: 28.02.2024

 • გამოგზავნილია

  14.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.02.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.02.2024

ჩამოსული
გამოგზავნილი
US-GE-01032024 01.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
09.03.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-01032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  01.03.2024

გამოგზავნილი
US-GE-28022024 28.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.03.2024 ------
გამოგზავნილია
US-GE-28022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  28.02.2024

გამოგზავნილი
US-GE-26022024 26.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.03.2024 ------
ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-26022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  04.03.2024

ჩამოსული
US-GE-23022024 23.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
04.03.2024 04.03.2024
ჩამოსულია III ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
US-GE-23022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  27.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.03.2024

 • ჩამოსულია III ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  04.03.2024

ჩამოსული
US-GE-21022024 21.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
04.03.2024 04.03.2024
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-21022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  21.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  27.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  28.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  04.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.03.2024

ჩამოსული
US-GE-19022024 19.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.02.2024 24.02.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-19022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.02.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.02.2024

ჩამოსული
US-GE-16022024 16.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.02.2024 24.02.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-16022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  25.02.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.02.2024

ჩამოსული
US-GE-14022024 14.02.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.02.2024 24.02.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-14022024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  14.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.02.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.02.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.02.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.02.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.02.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.02.2024

news
mobineX Travel SIM მობილური ინტერნეტი ევროპაში ყველაზე იაფად

მიდიხარ სამოგზაუროდ? აიღე mobineX Travel SIM, შეარჩიე სასურველი პაკეტი და გამოიყენე უსწრაფესი მობილური ინტერნეტი მთელი ევროპის მასშტაბით ?
რეგისტრაციისასა გამოიყენე პრომო კოდი inexgeLOYALuser და მიიღე ფასდაკლება 

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?