რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
HK-GE-29032024 29.03.2024
10.04.2024 08.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-29032024

ბოლო განახლება: 12.04.2024

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-29032024 29.03.2024
10.04.2024 08.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-29032024

ბოლო განახლება: 12.04.2024

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-26032024 26.03.2024
07.04.2024 07.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-26032024

ბოლო განახლება: 09.04.2024

 • გამოგზავნილია

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  07.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  07.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-26032024 26.03.2024
07.04.2024 07.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-26032024

ბოლო განახლება: 09.04.2024

 • გამოგზავნილია

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  07.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  07.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-22032024 22.03.2024
05.04.2024 05.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-22032024

ბოლო განახლება: 09.04.2024

 • გამოგზავნილია

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  06.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  06.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-22032024 22.03.2024
05.04.2024 05.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-22032024

ბოლო განახლება: 09.04.2024

 • გამოგზავნილია

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  06.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  06.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-19032024 19.03.2024
01.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-19032024

ბოლო განახლება: 03.04.2024

 • გამოგზავნილია

  19.03.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  01.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-19032024 19.03.2024
01.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-19032024

ბოლო განახლება: 03.04.2024

 • გამოგზავნილია

  19.03.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  01.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-15032024 15.03.2024
01.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-15032024

ბოლო განახლება: 06.04.2024

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  03.04.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-15032024 15.03.2024
01.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-15032024

ბოლო განახლება: 06.04.2024

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  03.04.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-12032024 12.03.2024
26.03.2024 26.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-12032024

ბოლო განახლება: 28.03.2024

 • გამოგზავნილია

  12.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.03.2024

ჩამოსული
CN-GE-12032024 12.03.2024
26.03.2024 26.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-12032024

ბოლო განახლება: 28.03.2024

 • გამოგზავნილია

  12.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.03.2024

ჩამოსული
HK-GE-08032024 08.03.2024
19.03.2024 19.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-08032024

ბოლო განახლება: 22.03.2024

 • გამოგზავნილია

  08.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.03.2024

ჩამოსული
CN-GE-08032024 08.03.2024
19.03.2024 19.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-08032024

ბოლო განახლება: 22.03.2024

 • გამოგზავნილია

  08.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.03.2024

ჩამოსული
CH-S-03032024-245306689 03.03.2024
06.04.2024 06.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CH-S-03032024-245306689

ბოლო განახლება: 07.04.2024

 • გამოგზავნილია

  03.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  07.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  07.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  07.04.2024

ჩამოსული
ჩამოსული
HK-GE-29032024 29.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
10.04.2024 08.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-29032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-29032024 29.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
10.04.2024 08.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-29032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-26032024 26.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.04.2024 07.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-26032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  07.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  07.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-26032024 26.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.04.2024 07.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-26032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  07.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  07.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-22032024 22.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
05.04.2024 05.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-22032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  06.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  06.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-22032024 22.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
05.04.2024 05.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-22032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  06.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  06.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  09.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-19032024 19.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-19032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.03.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  01.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-19032024 19.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-19032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.03.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  01.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-15032024 15.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-15032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  03.04.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

ჩამოსული
CN-GE-15032024 15.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-15032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  30.03.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  03.04.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

ჩამოსული
HK-GE-12032024 12.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
26.03.2024 26.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-12032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.03.2024

ჩამოსული
CN-GE-12032024 12.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
26.03.2024 26.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-12032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.03.2024

ჩამოსული
HK-GE-08032024 08.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
19.03.2024 19.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
HK-GE-08032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.03.2024

ჩამოსული
CN-GE-08032024 08.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
19.03.2024 19.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CN-GE-08032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  22.03.2024

ჩამოსული
CH-S-03032024-245306689 03.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.04.2024 06.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
CH-S-03032024-245306689

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  07.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  07.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  07.04.2024

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?