რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-03122023 03.12.2023
09.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-03122023

ბოლო განახლება: 03.12.2023

 • გამოგზავნილია

  03.12.2023

გამოგზავნილი
US-GE-01122023 01.12.2023
07.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-01122023

ბოლო განახლება: 01.12.2023

 • გამოგზავნილია

  01.12.2023

გამოგზავნილი
US-GE-30112023 30.11.2023
07.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-30112023

ბოლო განახლება: 30.11.2023

 • გამოგზავნილია

  30.11.2023

გამოგზავნილი
US-GE-29112023 29.11.2023
06.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-29112023

ბოლო განახლება: 29.11.2023

 • გამოგზავნილია

  29.11.2023

გამოგზავნილი
US-GE-29112023 29.11.2023
06.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-29112023

ბოლო განახლება: 29.11.2023

 • გამოგზავნილია

  29.11.2023

გამოგზავნილი
US-GE-27112023 27.11.2023
05.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-27112023

ბოლო განახლება: 27.11.2023

 • გამოგზავნილია

  27.11.2023

გამოგზავნილი
US-GE-25112023 25.11.2023
02.12.2023 01.12.2023
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-25112023

ბოლო განახლება: 03.12.2023

 • გამოგზავნილია

  25.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.12.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  03.12.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  03.12.2023

ჩამოსული
US-GE-22112023 22.11.2023
30.11.2023 01.12.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-22112023

ბოლო განახლება: 03.12.2023

 • გამოგზავნილია

  22.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.12.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.12.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.12.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.12.2023

ჩამოსული
US-GE-21112023 21.11.2023
28.11.2023 29.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-21112023

ბოლო განახლება: 02.12.2023

 • გამოგზავნილია

  21.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  02.12.2023

ჩამოსული
US-GE-17112023 17.11.2023
24.11.2023 24.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-17112023

ბოლო განახლება: 29.11.2023

 • გამოგზავნილია

  17.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.11.2023

ჩამოსული
US-GE-15112023 15.11.2023
26.11.2023 24.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-15112023

ბოლო განახლება: 27.11.2023

 • გამოგზავნილია

  15.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.11.2023

ჩამოსული

რეისის III ნაწილის ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი არის 06/12/2023

updated 30.11.2023

US-GE-08112023 08.11.2023
06.12.2023 ------
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08112023

ბოლო განახლება: 24.11.2023

 • გამოგზავნილია

  08.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.11.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.11.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.11.2023

გამოგზავნილი
გამოგზავნილი
US-GE-03122023 03.12.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
09.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-03122023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.12.2023

გამოგზავნილი
US-GE-01122023 01.12.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-01122023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  01.12.2023

გამოგზავნილი
US-GE-30112023 30.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-30112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  30.11.2023

გამოგზავნილი
US-GE-29112023 29.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-29112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.11.2023

გამოგზავნილი
US-GE-29112023 29.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-29112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.11.2023

გამოგზავნილი
US-GE-27112023 27.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
05.12.2023 ------
გამოგზავნილია
US-GE-27112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  27.11.2023

ჩამოსული
US-GE-25112023 25.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
02.12.2023 01.12.2023
გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე
US-GE-25112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  25.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.12.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  03.12.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  03.12.2023

ჩამოსული
US-GE-22112023 22.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
30.11.2023 01.12.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-22112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.12.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.12.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.12.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.12.2023

ჩამოსული
US-GE-21112023 21.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
28.11.2023 29.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-21112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  21.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  30.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  02.12.2023

ჩამოსული
US-GE-17112023 17.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.11.2023 24.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-17112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  29.11.2023

ჩამოსული
US-GE-15112023 15.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
26.11.2023 24.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-15112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.11.2023

გამოგზავნილი

რეისის III ნაწილის ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი არის 06/12/2023

updated 30.11.2023

US-GE-08112023 08.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.12.2023 ------
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.11.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.11.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.11.2023

ახალი ფილიალი თბილისში! ინექსი უკვე ჰუალინგ პლაზაში!

სიახლე ინექს გრუპისგან! ჰუალინგ პლაზაში ახალი ფილიალი გაიხსნა!

ჰუალინგის ფილიალის უპირატესობები:

არანაირი რიგი

თავისუფლად პარკირების შესაძლებლობა

სწრაფი მომსახურება

მისამართი: ჯ. ლეჟავას 22

სამუშაო საათები: 09:00 - 22:00

შეცვალე მისამართი შენი პროფილიდან.

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?