რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-14112023 14.11.2023
25.11.2023 23.11.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-14112023

ბოლო განახლება: 25.11.2023

 • გამოგზავნილია

  14.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  23.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.11.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.11.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.11.2023

ჩამოსული
US-GE-10112023 10.11.2023
17.11.2023 17.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10112023

ბოლო განახლება: 20.11.2023

 • გამოგზავნილია

  10.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.11.2023

ჩამოსული
US-GE-06112023 06.11.2023
21.11.2023 16.11.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-06112023

ბოლო განახლება: 18.11.2023

 • გამოგზავნილია

  06.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.11.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.11.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.11.2023

ჩამოსული
US-GE-03112023 03.11.2023
10.11.2023 08.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03112023

ბოლო განახლება: 11.11.2023

 • გამოგზავნილია

  03.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  10.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  10.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.11.2023

ჩამოსული
US-GE-01112023 01.11.2023
08.11.2023 08.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-01112023

ბოლო განახლება: 10.11.2023

 • გამოგზავნილია

  01.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  10.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.11.2023

ჩამოსული
US-GE-30102023 30.10.2023
09.11.2023 09.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-30102023

ბოლო განახლება: 13.11.2023

 • გამოგზავნილია

  30.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  13.11.2023

ჩამოსული
US-GE-27102023 27.10.2023
12.11.2023 12.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-27102023

ბოლო განახლება: 16.11.2023

 • გამოგზავნილია

  27.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  14.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.11.2023

ჩამოსული
US-GE-25102023 25.10.2023
02.11.2023 01.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-25102023

ბოლო განახლება: 03.11.2023

 • გამოგზავნილია

  25.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.11.2023

ჩამოსული
US-GE-23102023 23.10.2023
03.11.2023 03.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-23102023

ბოლო განახლება: 04.11.2023

 • გამოგზავნილია

  23.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  03.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  03.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  04.11.2023

ჩამოსული
US-GE-20102023 20.10.2023
01.11.2023 31.10.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-20102023

ბოლო განახლება: 01.11.2023

 • გამოგზავნილია

  20.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  01.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.11.2023

ჩამოსული
ჩამოსული
US-GE-14112023 14.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
25.11.2023 23.11.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-14112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  14.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  23.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  24.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.11.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.11.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.11.2023

ჩამოსული
US-GE-10112023 10.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
17.11.2023 17.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  19.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.11.2023

ჩამოსული
US-GE-06112023 06.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
21.11.2023 16.11.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-06112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  06.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  16.11.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.11.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.11.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.11.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  18.11.2023

ჩამოსული
US-GE-03112023 03.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
10.11.2023 08.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  10.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  10.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.11.2023

ჩამოსული
US-GE-01112023 01.11.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
08.11.2023 08.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-01112023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  01.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  10.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.11.2023

ჩამოსული
US-GE-30102023 30.10.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
09.11.2023 09.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-30102023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  30.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  13.11.2023

ჩამოსული
US-GE-27102023 27.10.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
12.11.2023 12.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-27102023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  27.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  14.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.11.2023

ჩამოსული
US-GE-25102023 25.10.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
02.11.2023 01.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-25102023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  25.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.11.2023

ჩამოსული
US-GE-23102023 23.10.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.11.2023 03.11.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-23102023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  23.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  03.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  03.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  04.11.2023

ჩამოსული
US-GE-20102023 20.10.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
01.11.2023 31.10.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-20102023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  20.10.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.11.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.11.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  01.11.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.11.2023

ახალი ფილიალი თბილისში! ინექსი უკვე ჰუალინგ პლაზაში!

სიახლე ინექს გრუპისგან! ჰუალინგ პლაზაში ახალი ფილიალი გაიხსნა!

ჰუალინგის ფილიალის უპირატესობები:

არანაირი რიგი

თავისუფლად პარკირების შესაძლებლობა

სწრაფი მომსახურება

მისამართი: ჯ. ლეჟავას 22

სამუშაო საათები: 09:00 - 22:00

შეცვალე მისამართი შენი პროფილიდან.

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?