რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-09032023 09.03.2023
18.03.2023 17.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-09032023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  09.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.03.2023

ჩამოსული
US-GE-06032023 06.03.2023
15.03.2023 15.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-06032023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  06.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.03.2023

ჩამოსული
US-GE-28022023 28.02.2023
15.03.2023 15.03.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-28022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  28.02.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.03.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  14.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  15.03.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.03.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.03.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  18.03.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.03.2023

ჩამოსული
US-GE-24022023 24.02.2023
07.03.2023 06.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-24022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  24.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.03.2023

ჩამოსული
US-GE-22022023 22.02.2023
09.03.2023 08.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-22022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.03.2023

ჩამოსული
US-GE-20022023 20.02.2023
07.03.2023 06.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-20022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  20.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  07.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  07.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  08.03.2023

ჩამოსული
US-GE-16022023 16.02.2023
21.02.2023 21.02.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-16022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.02.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.02.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.02.2023

ჩამოსული
US-GE-14022023 14.02.2023
27.02.2023 28.02.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-14022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  14.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  28.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  05.03.2023

ჩამოსული
US-GE-08022023 08.02.2023
25.02.2023 21.02.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.02.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.02.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.02.2023

ჩამოსული
ჩამოსული
US-GE-09032023 09.03.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
18.03.2023 17.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-09032023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  09.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.03.2023

ჩამოსული
US-GE-06032023 06.03.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
15.03.2023 15.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-06032023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  06.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.03.2023

ჩამოსული
US-GE-28022023 28.02.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
15.03.2023 15.03.2023
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-28022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  28.02.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.03.2023

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  14.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  15.03.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.03.2023

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  16.03.2023

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  17.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  18.03.2023

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.03.2023

ჩამოსული
US-GE-24022023 24.02.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.03.2023 06.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-24022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  24.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.03.2023

ჩამოსული
US-GE-22022023 22.02.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
09.03.2023 08.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-22022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  08.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.03.2023

ჩამოსული
US-GE-20022023 20.02.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.03.2023 06.03.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-20022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  20.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  06.03.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  07.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  07.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  08.03.2023

ჩამოსული
US-GE-16022023 16.02.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
21.02.2023 21.02.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-16022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  16.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.02.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.02.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  25.02.2023

ჩამოსული
US-GE-14022023 14.02.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.02.2023 28.02.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-14022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  14.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  28.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.03.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.03.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  05.03.2023

ჩამოსული
US-GE-08022023 08.02.2023
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
25.02.2023 21.02.2023
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08022023

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.02.2023

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.02.2023

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.02.2023

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.02.2023

ახალი ფილიალი თბილისში! ინექს გრუპი უკვე დიდ დიღომშიც!

სასიამოვნო სიახლე ინექს გრუპისგან! დიდ დიღომში ახალი ფილიალი გაიხსნა!

მისამართი: მირიან მეფის ქუჩა 42

სამუშაო საათები: 09:00 - 22:30

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?