რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
US-GE-01052024 01.05.2024
11.05.2024 07.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-01052024

ბოლო განახლება: 10.05.2024

 • გამოგზავნილია

  01.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.05.2024

ჩამოსული
US-GE-29042024 29.04.2024
10.05.2024 03.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-29042024

ბოლო განახლება: 08.05.2024

 • გამოგზავნილია

  29.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  03.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  08.05.2024

ჩამოსული
US-GE-26042024 26.04.2024
07.05.2024 01.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-26042024

ბოლო განახლება: 03.05.2024

 • გამოგზავნილია

  26.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.05.2024

ჩამოსული
US-GE-24042024 24.04.2024
04.05.2024 29.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-24042024

ბოლო განახლება: 01.05.2024

 • გამოგზავნილია

  24.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.05.2024

ჩამოსული
US-GE-22042024 22.04.2024
03.05.2024 27.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-22042024

ბოლო განახლება: 28.04.2024

 • გამოგზავნილია

  22.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  27.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.04.2024

ჩამოსული
US-GE-19042024 19.04.2024
29.04.2024 24.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-19042024

ბოლო განახლება: 27.04.2024

 • გამოგზავნილია

  19.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.04.2024

ჩამოსული
US-GE-17042024 17.04.2024
27.04.2024 22.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-17042024

ბოლო განახლება: 26.04.2024

 • გამოგზავნილია

  17.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2024

ჩამოსული
US-GE-15042024 15.04.2024
26.04.2024 21.04.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-15042024

ბოლო განახლება: 24.04.2024

 • გამოგზავნილია

  15.04.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.04.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.04.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.04.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.04.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.04.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.04.2024

ჩამოსული
US-GE-12042024 12.04.2024
23.04.2024 19.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-12042024

ბოლო განახლება: 23.04.2024

 • გამოგზავნილია

  12.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.04.2024

ჩამოსული
US-GE-10042024 10.04.2024
20.04.2024 15.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10042024

ბოლო განახლება: 19.04.2024

 • გამოგზავნილია

  10.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  19.04.2024

ჩამოსული
US-GE-08042024 08.04.2024
19.04.2024 12.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08042024

ბოლო განახლება: 14.04.2024

 • გამოგზავნილია

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  13.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.04.2024

ჩამოსული
US-GE-05042024 05.04.2024
15.04.2024 10.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-05042024

ბოლო განახლება: 12.04.2024

 • გამოგზავნილია

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.04.2024

ჩამოსული
US-GE-03042024 03.04.2024
13.04.2024 09.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03042024

ბოლო განახლება: 12.04.2024

 • გამოგზავნილია

  03.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.04.2024

ჩამოსული
ჩამოსული
US-GE-01052024 01.05.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
11.05.2024 07.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-01052024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  01.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.05.2024

ჩამოსული
US-GE-29042024 29.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
10.05.2024 03.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-29042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  03.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  04.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  08.05.2024

ჩამოსული
US-GE-26042024 26.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.05.2024 01.05.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-26042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  01.05.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.05.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.05.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  03.05.2024

ჩამოსული
US-GE-24042024 24.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
04.05.2024 29.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-24042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  24.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  01.05.2024

ჩამოსული
US-GE-22042024 22.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.05.2024 27.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-22042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  27.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  28.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  28.04.2024

ჩამოსული
US-GE-19042024 19.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
29.04.2024 24.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-19042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  24.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  25.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.04.2024

ჩამოსული
US-GE-17042024 17.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.04.2024 22.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-17042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  23.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  24.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  26.04.2024

ჩამოსული
US-GE-15042024 15.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
26.04.2024 21.04.2024
დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-15042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.04.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.04.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  21.04.2024

 • ჩამოსულია I ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.04.2024

 • ჩამოსულია II ნაწილი, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია I ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია II ნაწილი, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  23.04.2024

 • დასრულებულია I ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.04.2024

 • დასრულებულია II ნაწილი, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  24.04.2024

ჩამოსული
US-GE-12042024 12.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
23.04.2024 19.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-12042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  12.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  20.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.04.2024

ჩამოსული
US-GE-10042024 10.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
20.04.2024 15.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-10042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  15.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  16.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  17.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  19.04.2024

ჩამოსული
US-GE-08042024 08.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
19.04.2024 12.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-08042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  13.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.04.2024

ჩამოსული
US-GE-05042024 05.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
15.04.2024 10.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-05042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  10.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.04.2024

ჩამოსული
US-GE-03042024 03.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
13.04.2024 09.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
US-GE-03042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.04.2024

news
სასიამოვნო სიახლე!

ინექს გრუპი საქართველოს მასშტაბით შიდა გზავნილებს იწყებს!

გააგზავნეთ ამანათები ნებისმიერ ქალაქსა და რაიონულ ცენტრში ექსკლუზიურ ფასად!

თუ სარგებლობთ ინექს გრუპის ონლაინ ამანათების სერვისით, თქვენთვის სპეციალური ტარიფებია!

დეტალები იხილეთ

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?