რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
TK-GE-05042024 05.04.2024
11.04.2024 09.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-05042024

ბოლო განახლება: 10.04.2024

 • გამოგზავნილია

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.04.2024

ჩამოსული
TK-GE-02042024 02.04.2024
07.04.2024 05.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-02042024

ბოლო განახლება: 07.04.2024

 • გამოგზავნილია

  02.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  05.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  05.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  07.04.2024

ჩამოსული
TK-GE-29032024 29.03.2024
02.04.2024 02.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-29032024

ბოლო განახლება: 04.04.2024

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  04.04.2024

ჩამოსული
TK-GE-26032024 26.03.2024
31.03.2024 29.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-26032024

ბოლო განახლება: 30.03.2024

 • გამოგზავნილია

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  30.03.2024

ჩამოსული
TK-GE-22032024 22.03.2024
26.03.2024 26.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-22032024

ბოლო განახლება: 27.03.2024

 • გამოგზავნილია

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.03.2024

ჩამოსული
TK-GE-19032024 19.03.2024
24.03.2024 22.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-19032024

ბოლო განახლება: 23.03.2024

 • გამოგზავნილია

  19.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.03.2024

ჩამოსული
TK-GE-15032024 15.03.2024
20.03.2024 19.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-15032024

ბოლო განახლება: 21.03.2024

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.03.2024

ჩამოსული
ჩამოსული
TK-GE-05042024 05.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
11.04.2024 09.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-05042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  09.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  09.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  09.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.04.2024

ჩამოსული
TK-GE-02042024 02.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
07.04.2024 05.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-02042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  02.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  05.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  05.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  07.04.2024

ჩამოსული
TK-GE-29032024 29.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
02.04.2024 02.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-29032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  02.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  02.04.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  02.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  04.04.2024

ჩამოსული
TK-GE-26032024 26.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
31.03.2024 29.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-26032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  29.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  29.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  30.03.2024

ჩამოსული
TK-GE-22032024 22.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
26.03.2024 26.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-22032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  26.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  26.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  26.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.03.2024

ჩამოსული
TK-GE-19032024 19.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
24.03.2024 22.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-19032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  19.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.03.2024

ჩამოსული
TK-GE-15032024 15.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
20.03.2024 19.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
TK-GE-15032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  19.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.03.2024

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?