რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
GR-GE-17062024 17.06.2024
22.06.2024 ------
გამოგზავნილია
GR-GE-17062024

ბოლო განახლება: 17.06.2024

 • გამოგზავნილია

  17.06.2024

გამოგზავნილი
GR-GE-14062024 14.06.2024
19.06.2024 17.06.2024
ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
GR-GE-14062024

ბოლო განახლება: 17.06.2024

 • გამოგზავნილია

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-14062024 14.06.2024
19.06.2024 ------
გამოგზავნილია
GR-GE-14062024

ბოლო განახლება: 14.06.2024

 • გამოგზავნილია

  14.06.2024

გამოგზავნილი
GR-GE-10062024 10.06.2024
15.06.2024 12.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-10062024

ბოლო განახლება: 15.06.2024

 • გამოგზავნილია

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  14.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  15.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-07062024 07.06.2024
12.06.2024 11.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-07062024

ბოლო განახლება: 11.06.2024

 • გამოგზავნილია

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  11.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-07062024 07.06.2024
13.06.2024 12.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-07062024

ბოლო განახლება: 14.06.2024

 • გამოგზავნილია

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  13.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-05062024 05.06.2024
12.06.2024 11.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-05062024

ბოლო განახლება: 12.06.2024

 • გამოგზავნილია

  05.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  11.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-03062024 03.06.2024
08.06.2024 07.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-03062024

ბოლო განახლება: 08.06.2024

 • გამოგზავნილია

  03.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  08.06.2024

ჩამოსული
გამოგზავნილი
GR-GE-17062024 17.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
22.06.2024 ------
გამოგზავნილია
GR-GE-17062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  17.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-14062024 14.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
19.06.2024 17.06.2024
ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები
GR-GE-14062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  14.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  17.06.2024

გამოგზავნილი
GR-GE-14062024 14.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
19.06.2024 ------
გამოგზავნილია
GR-GE-14062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  14.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-10062024 10.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
15.06.2024 12.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-10062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  10.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  14.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  14.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  15.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-07062024 07.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
12.06.2024 11.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-07062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  11.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  11.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  11.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  11.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-07062024 07.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
13.06.2024 12.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-07062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  12.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  13.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  14.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-05062024 05.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
12.06.2024 11.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-05062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  05.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  11.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  12.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  12.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  12.06.2024

ჩამოსული
GR-GE-03062024 03.06.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
08.06.2024 07.06.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-03062024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  03.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  07.06.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  08.06.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  08.06.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  08.06.2024

news
ვაკანსია - ოპერატორის პოზიციაზე, თბილისში

ინექს გრუპი აცხადებს ვაკანსიას ოპერატორის პოზიციაზე, თბილისში.

ვაკანსიაზე განიხილებიან სტუდენტებიც

გრაფიკი: 09:00-15:45, 15:45-22:30 სთ
ანაზღაურება: დღიური

საქმიანობის აღწერა:
➤ კლიენტ სერვისი - კლიენტთან აქტიური კომუნიკაცია, გზავნილების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის ფლობა და მომხმარებლის უზრუნველყოფა შესაბამისი ინფორმაციით;
➤ ამანათების გაცემა-გაგზავნა;ქოლ ცენტრის განყოფილებებთან აქტიური თანამშრომლობა;
➤ კლიენტის მიმართ კეთილგანწყობილი საქმიანი ურთიერთობა, პრობლემების მოგვარების გზების ორგანიზება და განვითარება.

დაინტერესების შემთხვევაში გაეცანით ვაკანსიის დეტალებს ბმულზე: https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=555217 

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?