რეისების განრიგი

ყველა რეისი ერთ სივრცეში

ტიპი რეისის ნომერი ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი განახლებადი ინფორმაცია სტატუსი
GR-GE-08042024 08.04.2024
14.04.2024 13.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-08042024

ბოლო განახლება: 13.04.2024

 • გამოგზავნილია

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  13.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-05042024 05.04.2024
11.04.2024 10.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-05042024

ბოლო განახლება: 10.04.2024

 • გამოგზავნილია

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  10.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-01042024 01.04.2024
06.04.2024 06.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-01042024

ბოლო განახლება: 06.04.2024

 • გამოგზავნილია

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  06.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-29032024 29.03.2024
04.04.2024 04.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-29032024

ბოლო განახლება: 04.04.2024

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  04.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-29032024 29.03.2024
03.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-29032024

ბოლო განახლება: 02.04.2024

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  02.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-25032024 25.03.2024
31.03.2024 31.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-25032024

ბოლო განახლება: 31.03.2024

 • გამოგზავნილია

  25.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  31.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  31.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  31.03.2024

ჩამოსული
GR-GE-22032024 22.03.2024
27.03.2024 25.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-22032024

ბოლო განახლება: 27.03.2024

 • გამოგზავნილია

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.03.2024

ჩამოსული
GR-GE-18032024 18.03.2024
23.03.2024 22.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-18032024

ბოლო განახლება: 23.03.2024

 • გამოგზავნილია

  18.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.03.2024

ჩამოსული
GR-GE-15032024 15.03.2024
20.03.2024 18.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-15032024

ბოლო განახლება: 20.03.2024

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  18.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.03.2024

ჩამოსული
GR-GE-15032024 15.03.2024
20.03.2024 20.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-15032024

ბოლო განახლება: 21.03.2024

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  20.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  21.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  21.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.03.2024

ჩამოსული
ჩამოსული
GR-GE-08042024 08.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
14.04.2024 13.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-08042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  08.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  13.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  13.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-05042024 05.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
11.04.2024 10.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-05042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  05.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  10.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  10.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-01042024 01.04.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
06.04.2024 06.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-01042024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  01.04.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  06.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  06.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-29032024 29.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
04.04.2024 04.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-29032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  04.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  04.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-29032024 29.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
03.04.2024 01.04.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-29032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  29.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  01.04.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  02.04.2024

ჩამოსული
GR-GE-25032024 25.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
31.03.2024 31.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-25032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  25.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  31.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  31.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  31.03.2024

ჩამოსული
GR-GE-22032024 22.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
27.03.2024 25.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-22032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  22.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  25.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  27.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  27.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  27.03.2024

ჩამოსული
GR-GE-18032024 18.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
23.03.2024 22.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-18032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  18.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  22.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  22.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  23.03.2024

ჩამოსული
GR-GE-15032024 15.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
20.03.2024 18.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-15032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  18.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  19.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  20.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  20.03.2024

ჩამოსული
GR-GE-15032024 15.03.2024
ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი ჩამოსვლის თარიღი
20.03.2024 20.03.2024
დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე
GR-GE-15032024

ბოლო განახლება:

 • გამოგზავნილია

  15.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს სატერმინალო პროცედურები

  20.03.2024

 • ჩამოსულია, მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

  21.03.2024

 • გამანაწილებელ ჰაბშია, მიმდინარეობს დახარისხება. დახარისხებისთვის საჭიროა 0-დან 2 დღემდე

  21.03.2024

 • დასრულებულია, მიმდინარეობს ფილიალებში განაწილება. განაწილებისთვის საჭიროა 0-დან 3 დღემდე

  21.03.2024

მოგწონთ საიტის ახალი დიზაინი?
გაქვთ შენიშვნები?